Laatste artikelen

DSC_4927-300x199

April 2014

, ,

In deze maand vieren we de opstanding van Jezus Christus. Alhoewel deze gebeurtenis bepalend is voor ons dagelijks leven met de Opgestane, staan we er in het bijzonder tijdens Pasen bij stil.

Lees meer →

2014-1 Cover

GroeiMagazine voorjaar 2014

, ,

Waar is God? In dit nummer staat het leren omgaan met moeilijke emoties centraal. Het is niet te voorkomen dat we met moeite, vragen en lijden te maken krijgen, maar hoe kunnen we meer weerbaar…

Lees meer →

Waarom huil je?

, ,

In de afgelopen jaren is me iets opgevallen aan mezelf: tranen komen veel gemakkelijker dan vroeger het geval was. Daar zou een aantal redenen voor kunnen zijn. Het zou iets te maken kunnen hebben met ouder worden. Misschien word ik kwetsbaarder. Of het zou te maken kunnen hebben met verdriet uit het verleden dat ik niet helemaal heb verwerkt.

Lees meer →

2014-1 Week 6 Gebonden

Waarom lijd je niet liever onrecht?

, ,

In Genesis 39 lezen we dat Jozef in de gevangenis wordt gegooid. Tot voor kort de machtigste man in het huis van Potifar, geliefd door zijn heer. Nu door diezelfde heer gegrepen en afgevoerd. Daar zit hij dan, volkomen ontgoocheld, teleurgesteld in God en mensen. Hoe kan God dit toelaten en hoe kan de genegenheid van een mens zo gemakkelijk omslaan in woede?

Lees meer →

2014-1 Week 5 Muur

God deelde in het lijden

, ,

J.Jones

Ons lijden jaagt God niet weg van Zijn wereld. De pijn en kwelling betrekken God juist meer bij de wereld. Gods actieve betrokkenheid bereikte een hoogtepunt toen Hij, in de persoon van Jezus Christus, werkelijk de wereld binnenkwam, vlees en bloed aannam en onder ons leefde. God werd één van ons, ‘van de wieg tot liet graf’. Hij nam het menselijke lichaam aan in de schoot van Maria. Ze baarde Jezus in een ruwe omgeving in Betlehem. Hij onderging ook de pijn en het trauma van het geboren worden. Deze ervaringen vormden Hem zoals ze elk mens doen.

Lees meer →